ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปอเมริกา

ตัวเครื่องบินราคาพิเศษเที่ยวบินเดินทางไป-กลับ อเมริกา หรือ แคนาดา

ช่วง Low Season : 16 กันยายน – 13 ธันวาคม 2558, 11 มกราคม – 31มีนาคม 2559
ช่วง High Season : 04 กันยายน – 15 กันยายน 2558, 14 ธันวาคม – 10 มกราคม 2559

เที่ยวบินเดินทาง กรุงเทพ – ลอสแองเจลิส, ซานฟรานซิสโก
ช่วง Low Season ราคา 11,400 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season ราคา 17,575 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินเดินทาง กรุงเทพ – ซีแอตเทิล
ช่วง Low Season ราคา 15,960 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season ราคา 19,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินเดินทาง กรุงเทพ – นิวยอร์ก
ช่วง Low Season ราคา 15,675 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season ราคา 18,050 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินเดินทาง กรุงเทพ – ฮิวสตัน
ช่วง Low Season ราคา 17,575 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season ราคา 20,900 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินเดินทาง กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
ช่วง Low Season ราคา 12,350 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season ราคา 16,625 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินเดินทาง กรุงเทพ – โทรอนโต
ช่วง Low Season ราคา 19,475 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season ราคา 23,750 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 ___________________________________________

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2015 โดยสายการบินอีวีเอ แอร์(EVA Air) กับเที่ยวบินเดินทางสู่อเมริกา และแคนาดา ไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน รายละเอียดดังนี้

จองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 – 15 มกราคม 2558

ช่วง Low Season : 18 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2557, 11 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2558, 02 มีนาคม – 06 เมษายน 2558, 17 เมษายน – 24 มิถุนายน 2558

ช่วง High Season : 21 – 31 ธันวาคม 2557, 01 – 10 มกราคม 2558, 18 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2558, 07 – 16 เมษายน 2558, 25 – 30 มิถุนายน 2558

กรุงเทพ – ลอสแองเจลิส, ซานฟรานซิสโก
Low Season : ราคา 16,620 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season : ราคา 23,560 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ซีแอตเทิล
Low Season : ราคา 18,050 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season : ราคา 25,170 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก
Low Season : ราคา 19,950 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season : ราคา 25,170 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
Low Season : ราคา 17,100 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season : ราคา 23,560 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โทรอนโต
Low Season : ราคา 24,220 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season : ราคา 28,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 ___________________________________________

ตั๋วราคาพิเศษเที่ยวบินเดินทาไปกลับอเมริกาและแคนาดาโดยสายการบินอีวีเอ แอร์(EVA Air)

จองตั๋วเครื่องบิน และจองเที่ยวบินได้ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ราคาตั๋วช่วง Low Season : 01 – 24 มิถุนายน 2557 , 06 กันยายน – 20 ธันวาคม 2557

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส หรือ ซานฟรานซิสโก
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 17,575 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 24,225 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ซีแอตเทิล
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 19,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 25,175 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 20,425 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 32,110 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 17,575 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 24,225 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โตรอนโต
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 23,275 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 29,450 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ราคาตั๋วช่วง High Season : 25 มิถุนายน – 05 กันยายน 2557 , 23 – 31 ธันวาคม 2557

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส หรือ ซานฟรานซิสโก
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 23,560 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 28,785 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ซีแอตเทิล
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 25,175 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 30,400 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 25,175 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 35,150 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 23,560 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 28,785 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โตรอนโต
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 28,025 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
บัตรโดยสารไปกลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 32,300 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 ___________________________________________

สายการบินการ์ต้า แอร์เวย์(Qatar Airways) กับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ Inaugural New DOHA Airport สำหรับเส้นทางไปกลับอเมริกา รายละเอียดดังนี้

มีผลใช้ขายตั๋วเครื่องบินระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 20 มิถุนายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 ธันวาคม 2557

กรุงเทพ – นิวยอร์ก
ตั๋วราคาเริ่มต้นที่ 23,750 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – วอชิงตัน
ตั๋วราคาเริ่มต้นที่ 28,025 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – บัวโนสไอเรส
กรุงเทพ – เซาเปาลู
ตั๋วราคาเริ่มต้นที่ 31,825 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 ___________________________________________

  

ตั๋วราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินเดินทางสู่ทวีปอเมริกาโดยสายการบินไทย

จองบัตรโดยสารและออกเดินทางระหว่างวันที่ 06 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557

สำหรับเที่ยวบินอยู่ไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 14 วัน

ตั๋วราคา 25,655 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 ___________________________________________

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษตอนรับสงกรานต์กับเที่ยวบินเดินทางไปกลับอเมริกาและแคนาดาโดยสายการบินอีว่า แอร์(Eva Air)

จองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

เที่ยวบินช่วง Low Season : 17 เมษายน – 24 มิถุนายน 2557 / 06 กันยายน – 20 ธันวาคม 2557

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส , ซานฟรานซิสโก – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 16,150 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 24,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ซีแอทเทิล – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 16,150 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 24,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 19,950 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 26,600 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 17,100 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 24,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โตรอนโต – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 23,275 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 29,925 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินช่วง High Season : 07 – 16 เมษายน / 25 มิถุนายน – 05 กันยายน 2557 / 21 – 31 ธันวาคม 2557

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส , ซานฟรานซิสโก – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 23,560 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 29,260 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ซีแอทเทิล – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 25,175 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 30,875 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 25,175 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 30,875 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 23,560 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 29,260 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โตรอนโต – กรุงเทพ
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 27,075 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 31,825 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

ตั๋วราคาพิเศษ ฉลองครบรอบ 54 ปี กับสายการบินไทย ไปกลับ กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส ไม่เกิน 14 วัน

ขายบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2557 – 30 กันยายน 2557

ตั๋วราคา 25,655 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

เที่ยวบินใหม่โดยสายการบินไห่หนาน แอร์ไลน์(Hainan Airline) กับเที่ยวบินดังนี้

กรุงเทพ – ซีแอทเทิล(Seattle)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 15,200 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โตรอนโต(Toronto)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 19,950 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

สายการบินไทย กับตั๋วเครื่องบินราคาสุดพิเศษ Loving Thai Airways เที่ยวบินเดินทางไป-กลับลอสแอนเจลิสไม่เกิน 14 วัน รายละเอียดดังนี้

มีผลใช้จองตั๋วเครื่องบิน และออกตั๋วตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557

สำหรับเที่ยวบินเริ่มออกเดินทางระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles) – กรุงเทพ
ราคาเริ่มต้น 20,905 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) 

___________________________________________

 

เที่ยวบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก(John F Kennedy) ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน ราคาถูก โดยสายการบินแอร์ อินเดีย(Air India)

รายละเอียดเที่ยวบิน

AI 333 BANGKOK – DELHI 08:55 – 11:55
AI 101 DELHI – JOHN F KENNEDY 01:35 – 06:35

AI 102 JOHN F KENNEDY – MUMBAI 14:25 – 18:55
AI 330 MUMBAI – BANGKOK 00:25 – 06:10

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556 และ 01 กุมภาพันธ์ 2557 – 31 มีนาคม 2557

ตั๋วราคา 17,100 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557

ตั๋วราคา 18,050 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

_____________________________________

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – แวนคูเวอร์(Vancouver) ประเทศแคนาดา โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์(Philippine Airlines)

ราคาตั๋วไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน 19,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

_____________________________________