ตั๋วนักเรียน

ตั๋วเครื่องบินสำหรับ ตั๋วนักเรียน ตั๋วนักศึกษา (Student Visa) และ Work & Travel ราคาถูก

ตั๋วเครื่องบินนักเรียน, ตั๋วนักศึกษา Student Visa เที่ยวบินเดินทางไปอเมริกา และแคนนาดา ด้วยสายการบินอีว่าแอร์(EVA Air)
ช่วง Low Season : 01 กัน่ยายน – 17 ธันวาคม 2559 / 11 มกราคม – 05 เมษายน 2560 / 18 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560
ช่วง High Season  : 06 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม2559 / 18 ธันวาคม – 10 มกราคม 2560 / 06 เมษายน – 17 เมษายน 2560 / 16 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2560

สำหรับจำหน่ายบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 06 กรกฎาคม 2559 – 31 มีนาคม 2560

เที่ยวบิน ไทย – ลอสแองเจลิส และ ซานฟรานซิสโก
ช่วง Low Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 18,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 32,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 20,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 34,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน ไทย – ซีแอตเทิล อังกฤษ(Seattle)
ช่วง Low Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 21,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 35,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 25,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 38,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน ไทย  – นิวยอร์ก
ช่วง Low Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 23,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 37,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 26,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 39,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)


เที่ยวบิน ไทย  – ฮิวสตัน(Houston)
ช่วง Low Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 28,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 49,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 31,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 52,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เที่ยวบิน ไทย  – ชิคาโก(Chicago)
ช่วง Low Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 23,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 37,000  บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 26,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 39,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เที่ยวบิน ไทย  – แวนคูเวอร์ ( Vancouver)
ช่วง Low Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 19,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 33,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 22,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 36,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เที่ยวบิน ไทย  – โทรอนโต (Toronto)
ช่วง Low Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 27,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 41,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ช่วง High Season
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือนราคา 30,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 45,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วเครื่องราคาพิเศษสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียน นักศึกษา เดินทางไป-กลับไม่เกิน 1 ปี สู่ประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ด้วยสายการบินสิงคโปร์ แอน์ไลน์(Singapore Airlines) โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 01 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ธันวาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558
(หากออกเดินทางช่วง Peak Period คือระหว่างวันที่ 11 – 31 ธันวาคม 2557 และ 18 – 21 กุมภาพันธ์ 2558 จะมีค่า Surcharge เพิ่มขึ้น 2,000 บาท)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางจากเมืองไทย(สุวรรณภูมิ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และสมุย)

ไทย – ออกแลนด์
ราคา 20,600 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ไทย – ไครสต์เชิร์ช
ราคา 21,280 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ไทย – เพิร์ธ, ดาร์วิน
ราคา 8,980 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ไทย – แอดิเลด
ราคา 12,630 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ไทย – ซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน
ราคา 12,300 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋ววีซ่านักเรียนไปลอนดอน และนิวยอร์ก ด้วยสายการบินคูเวต แอร์เวย์(Kuwait Airways)
สำหรับจองตั๋วเครื่องบินและออกเดินทางตั้งแต่วันนี้จนไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 – 31 กรกฎาคม 2558 และ 15 สิงหาคม 2558 – 15กันยายน 2558

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ลอนดอน(London)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 21,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 xuราคา 27,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก((John F Kennedy)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 25,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปีราคา 31,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ราคาตั๋วนักเรียน(Student Visa) สำหรับเที่ยวบินเดินทางไป อเมริการ และ แคนาดา โดยสายการบินอีว่า แอร์(Eva Air)

ขายบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558

Low Season : 24 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2557, 11 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2558, 02 มีนาคม – 06 เมษายน 2558, 17 เมษายน – 24 มิถุนายน 2558, 06 กันยายน – 20 ธันวาคม 2558

High Season : 21 – 31 ธันวาคม 2557, 01 – 10 มกราคม 2558, 18 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2558, 07 – 16 เมษายน 2558, 25 มิถุนายน – 05 กันยายน 2558, 21 – 31 ธันวาคม 2558

กรุงเทพ – ลอสแองเจลิส, ซานฟรานซิสโก
Low Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 18,240 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 22,800 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 30,400 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 19,660 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 21,370 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 32,770 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ซีแอตเทิล
Low Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 19,090 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 19,470 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 31,820 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 19,950 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 21,850 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 33,250 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก
Low Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 20,800 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 28020 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 34,670 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 22,230 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 25,170 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 37,050 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – แวนคูเวอร์
Low Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 18,810 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 20,710 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 31,350 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 19,090 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 22,320 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 31,820 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โทรอนโต
Low Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 22,230 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 26,120 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 37,050 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
High Season
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 23,370 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 6 เดือน ราคา 28,970 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋ว 1 ปี ราคา 38,950 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 
 
 
 

_____________________________________

 

ราคาตั๋วนักเรียน(Student Visa) ไป-กลับไม่เกิน 1 ปี โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ประจำวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 – 31 มีนาคม 2558

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

กรุงเทพ – สิงคโปร์
ตั๋วราคา 6,460 บาท

กรุงเทพ – โตเกียว, โอซาก้า
ตั๋วราคา 13,600 บาท

กรุงเทพ – ฟุกุโอกะ, นาโงย่า, เกาหลี
ตั๋วราคา 14,020 บาท

กรุงเทพ – โอ๊คแลนด์
ตั๋วราคา 26,350 บาท

กรุงเทพ – ไครสต์เชิร์ช(ประเทศนิวซีแลนด์)
ตั๋วราคา 27,200 บาท

กรุงเทพ – แอดิเลด(ประเทศออสเตรเลีย)
ตั๋วราคา 16,150 บาท

กรุงเทพ – บริสเบน, เมลเบิร์น, ซิดนีย์
ตั๋วราคา 15,720 บาท

กรุงเทพ – ดาร์วิน, เพิร์ท
ตั๋วราคา 11,470 บาท

กรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม, ลอนดอน, ปารีส, ซูริค
ตั๋วราคา 24,220 บาท

กรุงเทพ – ยุโรป อื่นๆ
ตั๋วราคา 23,370 บาท

กรุงเทพ – ลอสแองเจลิส, ซานฟรานซิสโก
ตั๋วราคา 30,170 บาท

กรุงเทพ – ฮิวสตัน, นิวยอร์ก
ตั๋วราคา 34,000 บาท

กรุงเทพ – เซาเปาโล
ตั๋วราคา 46,750 บาท

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าเชื้อเพลิงและภาษีสนามบิน

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ปักกิ่ง โดยสายการบินแอร์ไชน่า(Air China) มีผลใช้ขายตั๋วเครื่องบินและออกเดินทางตั้งวันที่ 04 สิงหาคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในราคาตั๋วเที่ยวเดียว 11,300 บาท และตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 16,150 บาท

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีสนามบินและราคาน้ำมัน

_____________________________________

ตั๋วนักเรียนสายการบินบริติชแอร์เวย์(British Airways) สำหรับเที่ยวบินเดินทางไป ยุโรป หรือ อเมริกา

ช่วง Low Season : 01 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2557 / 01 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557 / 01 พฤศจิกายน – 19 ธันวาคม 2557 / 06 มกราคม 2558 – 15 มีนาคม 2558

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ยุโรป
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 9,360 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไปกลับ 1 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 14,400 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – บอสตัน หรือ นิวยอร์ก
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 12,350 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไปกลับ 1 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 19,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ช่วง High Season : 15 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2557 / 01 – 31 ตุลาคม 2557 / 20 ธันวาคม – 05 มกราคม 2557 / 16 มีนาคม 2558 – 30 เมษายน 2558

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ยุโรป
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 10,660 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไปกลับ 1 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 16,400 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – บอสตัน หรือ นิวยอร์ก
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 13,650 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไปกลับ 1 ปี ราคาเริ่มต้นที่ 21,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

***สามารถโหลดสัมภาระได้กระเป๋า 2 ใบ ใบละ 23 กิโลกรัม

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – อเมริกา และแคนาดา โดยสายการบินอีว่า แอร์(Eva Air)

สำรองที่นั่ง และออกตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2556 – 31 มกราคม 2557

เที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2556 / 11 – 29 มกราคม 2557 / 10 กุมภาพันธ์ – 06 เมษายน 2557 / 17 เมษายน – 24 มิถุนายน 2557

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 19,950 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 24,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 33,250 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ซีแอตเทิล(Seattle)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 21,090 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 26,600 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 35,150 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก(John F Kennedy)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 21,660 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 24,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 36,100 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ (Vancouver)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 20,805 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 24,225 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 34,675 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – โทรอนโต(Toronto)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 22,800 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 25,650 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 38,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2556 / 01 – 10 มกราคม 2557 / 30 มกราคม – 09 กุมภาพันธ์ 2557 / 07 – 16 เมษายน 2557 / 25 มิถุนายน – 05 กันยายน 2557

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 21,375 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 27,075 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 35,625 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เที่ยวบิน กรุงเทพ – ซีแอตเทิล(Seattle)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 22,515 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 28,975 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 37,525 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เที่ยวบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก(John F Kennedy)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 23,085 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 27,075 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 38,475 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เที่ยวบิน กรุงเทพ – แวนคูเวอร์ (Vancouver)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 21,945 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 26,125 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 36,575 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เที่ยวบิน กรุงเทพ – โทรอนโต(Toronto)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคาเริ่มต้น 24,225 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคาเริ่มต้น 28,025 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคาเริ่มต้น 40,375 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________________________________

ตั๋ว Work & Travel
ด้วยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์(China Airlines) สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 11 มกราคม 2557 – 24 มิถุนายน 2557

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco), โฮโนลูลู(Honolulu)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 4 เดือน ราคา 20,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 22,300 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก(New York)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 4 เดือน ราคา 22,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 25,300 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

มีผลเริ่มใช้จองตั๋วเครื่องบินและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2557 – 24 มิถุนายน 2557

สำหรับเที่ยวบินเมืองอื่นๆ ของอเมริกาสามารถโทรติดต่อสอบถามราคาได้กับทางเรา

_____________________________________

ตั๋ว Work & Travel วีซ่า J1 กรุงเทพ – อเมริกา

ตั๋วเครื่องบิน Work & Travel วีซ่า J1 โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค(Cathay Pacific)

มีผลใช้ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 – 30 มิถุนายน 2557

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 22,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก(John F Kennedy), ชิคาโก้(Chicago)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 25,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำรองที่นั่ง และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 – 31 มีนาคม 2557

สำหรับเที่ยวบินเมืองอื่นๆ ของอเมริกาสามารถโทรติดต่อสอบถามราคาได้กับทางเรา

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน โดยสายการบินรอยัลจอร์แดเนียน(Royal Jordanian)

สำหรับเที่ยวบินที่จองตั๋วเครื่องบิน และออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2556

กรุงเทพ – ลอนดอน(London)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 13950 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 22,665 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

***สามารถโหลดสัมภาระได้ 30 กิโลกรัม

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – กวางโจว(Guangzhou) โดยสาการบินเคนย่า แอร์เวย์(Kenya Airways)

สำหรับเที่ยวบินที่จองตั๋วเครื่องบิน และออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2557

ราคาตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน 5,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

***สามารถโหลดสัมภาระได้ 30 กิโลกรัม

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค(Cathay Pacific) สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2557

กรุงเทพ – สิงคโปร์(Singapore)
ราคาตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว 6,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ราคาตั๋วไป-กลับ 1 ปี 9,200 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – อินเดีย(India)
ราคาตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว 9,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ราคาตั๋วไป-กลับ 1 ปี 13,800 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ยุโรป(Europe)
ราคาตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว 26,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ราคาตั๋วไป-กลับ 1 ปี 40,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำรองที่นั่งจองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน โดยสายการบินไทย

สำหรับเที่ยวบินจองตั๋วเครื่องบิน และออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2557

กรุงเทพ – ญี่ปุ่น(Japan)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 12,785 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 19,005 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 21,305 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ปักกิ่ง(Beijing)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 11,790 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 19,650 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เซี่ยงไฮ้(Shanghai)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 9,980 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 16,630 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – กวางเจา(Guangzhou)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 7,870 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 13,115 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เซี่ยเหมิน(Xiamen)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 7,110 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 11,845 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – คุนหมิง(Kunming)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 6,060 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 10,090 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โกลกาตา(Kolkata)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 6,845 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 8,650 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 11,405 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – บังกาลอร์(Bengaluru), มุมไบ(Mumbai), เดลี(Delhi),ไฮเดอราบัด(Hyderabad), เจนไน(Chennai)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 9,605 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 10,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 16,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ซิดนีย์(Sydney), เมลเบิร์น(Melbourne), บริสเบน(Brisbane)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 15,300 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 23,440 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 25,470 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เพิร์ธ(Perth)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 12,910 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 19,210 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 21,510 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์ (Auckland)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 18,150 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 26,320 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 30,235 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ยุโรป(Europe)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 20,225 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 28,995 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 30,990 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – มอสโก(Moscow)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 17,560 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 3 เดือน ราคา 22,710 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 24,625 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 30,840 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles)

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 20,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 34,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สามารถโหลดสัมภาระได้ 30 กิโลกรัม

ติดต่อสอบถามจองตั๋วเครื่องบินได้กับทางบริษัท

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ไทเป(Taipei)

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน เที่ยวบิน กรุงเทพ – ไทเป(Taipei) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(China Airlines)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันที่ 01 กรกฎาคม 2556 – 30 กันยายน 2556

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคา 10,300 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ราคาดังกล่าวสำหรับจองตั๋วเครื่องบิน ได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 – 30 กันยายน 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ลอนดอน(London)

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินอีว่า แอร์(Eva Air) เที่ยวบินตรง กรุงเทพ ลอนดอน(London)

 

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 – 24 มิถุนายน 2556 / 06 กันยายน – 27 ธันวาคม 2556 / 11 มกราคม 2557 – 08 กุมภาพันธ์ 2557 / 18 กุมภาพันธ์ 2557 – 31 มีนาคม 2557

 

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 16,800 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 3 เดือน ราคา 22,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 6 เดือน ราคา 25,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 28,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2556 – 05 กันยายน 2556 / 28 – 31 ธันวาคม 2556 / 01 – 10 มกราคม 2557 / 09 – 17 กุมภาพันธ์ 2557

 

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 18,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 3 เดือน ราคา 24,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 6 เดือน ราคา 27,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 30,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 

มีผลเริ่มใช้จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – อเมริกา

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค(Cathay Pacific) เที่ยวบิน กรุงเทพ – อเมริกา

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 05 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2556

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 23,900 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่เกิน 1 ปี ราคา 36,800 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
กรุงเทพ – นิวยอร์ก(John F Kennedy), ชิคาโก้(Chicago)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 27,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่เกิน 1 ปี ราคา 41,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 05 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – มุมไบ(Mumbai) , เดลี(Delhi)

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค(Cathay Pacific) เที่ยวบิน กรุงเทพ – มุมไบ(Mumbai) , เดลี(Delhi)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 05 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2556

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 8,900 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่เกิน 1 ปี ราคา 13,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 05 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – สิงคโปร์(Singapore)

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค(Cathay Pacific) เที่ยวบิน กรุงเทพ – สิงคโปร์(Singapore)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 05 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2556

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 4,900 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ไม่เกิน 1 ปี ราคา 7,600 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 05 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ญี่ปุ่น

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(China Airlines) เที่ยวบิน กรุงเทพ – ญี่ปุ่น

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันที่ 14 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคา 19,000 (ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 30 มิถุนายน

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ไทเป(Taipei)

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(China Airlines) เที่ยวบิน กรุงเทพ – ไทเป(Taipei)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันที่ 14 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคา 10,000 (ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 30 มิถุนายน

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – เมลเบิร์น(Melbourne)

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินรอยัลบรูไน(Royal Brunei) เที่ยวบิน กรุงเทพ – เมลเบิร์น(Melbourne)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันที่ 01 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2556

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 14,200 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 15,700 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคา 17,700 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ลอนดอน(London)

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน โดยสายการบินอีว่า แอร์(Eva Air) เที่ยวบิน กรุงเทพ – ลอนดอน(London)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 11-28 ธันวาคม 2555 / 11 มกราคม – 08 กุมภาพันธ์ 2556 / 18 กุมภาพันธ์ – 07 เมษายน 2556  / 16 เมษายน – 24 มิถุนายน 2556 / 06 กันยายน – 31 ตุลาคม 2556

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 19,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 6 เดือน ราคา 24,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 26,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 2555 / 01-10 มกราคม 2556 / 09-17 กุมภาพันธ์ 2556 / 08-15 เมษายน 2556 / 25 มิถุนายน – 05 กันยายน 2556

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 21,200 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 6 เดือน ราคา 26,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 28,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2555 – 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วเครื่องบินวีซ่า J1 Work & Travel กรุงเทพ – อเมริกา

ตั๋วเครื่องบินวีซ่า J1 Work & Travel กรุงเทพ – อเมริกา โดยสายการบินอีว่าแอร์(Eva Air)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันที่ 28 พฤศจิกายน – 31 พฤษภาคม 2556

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco), ซีแอตเทิล(Seattle)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 4 เดือน ราคา 21,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก(John F Kennedy)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 4 เดือน ราคา 27,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 21 เมษายน 2556

**สำหรับเที่ยวบินอเมริกาโซนอื่นๆ สามารถโทรสอบถามราคาและ ข้อมูลเที่ยวบินกับทางบริษัทได้

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – โซนทวีปเอเชีย

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน นักศึกษา เที่ยวบิน กรุงเทพ – โซนทวีปเอเชีย โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(Cathay Pacific)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

กรุงเทพ – สิงคโปร์(Singapore)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 4,900 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 7,600 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – มุมไบ(Mumbai), เดลี(Delhi)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 8,900 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 13,700 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โตเกียว(Tkoyo), ฟุกุโอกะ(Fukuoka), นาโกย่า(Nagoya), โอซาก้า(Osaka)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 13,700 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 21,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – โซนทวีปยุโรป

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน นักศึกษา เที่ยวบิน กรุงเทพ – โซนทวีปยุโรป โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(Cathay Pacific)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

กรุงเทพ – อัมสเตอร์ดัม(Amsterdam), ปารีส(Paris), โรม(Rome), แฟรงค์เฟิร์ต(Frankfurt), ลอนดอน(London), มิลาน(Milan), มอสโก(Moscow)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 24,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 36,900 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – โซนทวีปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน นักศึกษา เที่ยวบิน กรุงเทพ – โซนทวีปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(Cathay Pacific)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

กรุงเทพ – แอดิเลด(Adelaide), บริสเบน(Brisbane), เมลเบิร์น(Melbourne), ซิดนีย์(Sydney), เพิร์ธ(Perth), แครนส์(Cairns)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 15,900 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 24,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ –  โอ๊คแลนด์(Auckland)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 16,900 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 26,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – โซนทวีปอเมริกา

ตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน นักศึกษา เที่ยวบิน กรุงเทพ – โซนทวีปอเมริกา โดยสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค(Cathay Pacific)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco), ชิคาโก้(Chicago)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 23,900 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 36,800 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก(New York)
ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียว ราคา 27,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 41,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋ว Work & Travel กรุงเทพ – อเมริกา

ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า Work & Travel เที่ยวบิน กรุงเทพ – อเมริกา โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์(China Airlines)
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2556 กับเที่ยวบินดังนี้

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco), โฮโนลูลู(Honolulu)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 4 เดือน ราคา 20,200 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นิวยอร์ก(John F Kennedy)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 4 เดือน ราคา 23,200 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556

**สำหรับเที่ยวบินอเมริกาโซนอื่นๆ สามารถโทรสอบถามราคาและ ข้อมูลเที่ยวบินกับทางบริษัทได้

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – สิงค์โปร์ (Singapore)

กรุงเทพ – สิงค์โปร์ (Singapore) โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 9,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ญี่ปุ่น และ เกาหลี

กรุงเทพ – ฟุคุโอกะ(Fukuoka), นาโกย่า(Nagoya), โอซาก้า(Osaka), โตเกียว(Tkoyo) และ เกาหลี(Seoul) โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 23,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – South West Pacific

กรุงเทพ – อ๊อคแลนด์(Auckland), ไครสต์เชิร์ช (Christchurch) โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 36,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

กรุงเทพ – แอดิเลด(Adelaide), บริสเบน(Brisbane), เมลเบิร์น(Melbourne), ซิดนีย์(Sydney) โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 21,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

กรุงเทพ – ดาร์วิน(Darwin), เพิร์ธ(Perth) โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 17,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ยุโรป

กรุงเทพ – ยุโรป โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 37,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – อเมริกา

กรุงเทพ – ลอสแอนเจลิส(Los Angeles), ซานฟรานซิสโก(San Francisco) โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 37,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

กรุงเทพ – นิวยอร์ก(New York), ฮูสตัน(Houston) โดยสายการบินสิงค์โปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 1 ปี ราคา 42,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน ออกบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – เมลเบิร์น(Melbourne)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – เมลเบิร์น(Melbourne) โดยสายการบินรอยัล บรูไน (Royal Brunei)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 14,200 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 6 เดือน ราคา 15,700 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 ปี ราคา 17,700 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – อเมริกา

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – อเมริกา ไป-กลับไม่เกิน 1 ปี โดยสายการบินอเมริกัน แอร์ไลน์(American Airlines)

กรุงเทพ – โซน อเมริกาเหนือ
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันจันทร์ – พฤหัส ตั๋วเครื่องบินราคา 35,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั๋วเครื่องบินราคา 36,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โซน อเมริกากลาง
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันจันทร์ – พฤหัส ตั๋วเครื่องบินราคา 38,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั๋วเครื่องบินราคา 40,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โซน อเมริกาอื่นๆ
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันจันทร์ – พฤหัส ตั๋วเครื่องบินราคา 42,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางวันศุกร์ – อาทิตย์ ตั๋วเครื่องบินราคา 44,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ราคาดังกล่าวสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – นิวยอร์ก(New York), วอชิงตัน(Washington) และ ฮูสตัน(Houston)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – นิวยอร์ก(New York), วอชิงตัน(Washington) และ ฮูสตัน(Houston) โดยสายการบิน Qatar Airways ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ราคา 17,550 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) และ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 ปี ราคา 27,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) มีผลเริ่มใช่สำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน และสิ้นสุดการออกเดินทางไม่เกินวันที่ 30 กันยายน จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน จนสิ้นสุดโปรโมชั่นในวันที่ 25 กันยายน

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – บรัสเซล(Brussels), สตอกโฮล์ม(Stockholm), โคเปนเฮเกน(Copenhagen), บาเซโลน่า(Barcelona), ซูริก(Zurich), เจนีวา(Ganeva) และ มอสโค(Moscow)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – บรัสเซล(Brussels), สตอกโฮล์ม(Stockholm), โคเปนเฮเกน(Copenhagen), บาเซโลน่า(Barcelona), ซูริก(Zurich), เจนีวา(Ganeva) และ มอสโค(Moscow) โดยสายการบิน Qatar Airways ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ราคา 13,650 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) และ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 ปี ราคา 21,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) มีผลเริ่มใช่สำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน และสิ้นสุดการออกเดินทางไม่เกินวันที่ 30 กันยายน จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน จนสิ้นสุดโปรโมชั่นในวันที่ 25 กันยายน

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ลอนดอน(London) , แมนเชสเตอร์(Manchester), มิวนิค(Munich), แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfort), โรม(Rome), มิลาน(Milan) และ ปารีส(Paris)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – ลอนดอน(London) , แมนเชสเตอร์(Manchester), มิวนิค(Munich), แฟรงก์เฟิร์ต(Frankfort), โรม(Rome), มิลาน(Milan) และ ปารีส(Paris) โดยสายการบิน Qatar Airways ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ราคา 14,625 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) และ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 ปี ราคา 22,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) มีผลเริ่มใช่สำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 04 มิถุนายน และสิ้นสุดการออกเดินทางไม่เกินวันที่ 30 กันยายน จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 01 มิถุนายน จนสิ้นสุดโปรโมชั่นในวันที่ 25 กันยายน

_____________________________________

 

 

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – หังโจว(Hangzhou)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – หังโจว(Hangzhou) โดยสายการบิน Hainan Airlines ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ราคา 5,510 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) และ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ 1 ปี ราคา 9,975 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – ลอนดอน(London)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – ลอนดอน(London) โดยสายการบิน Gulf Air ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ราคา 14,900 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) และ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ราคา 23,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – เมลเบิร์น(Melbourne)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – เมลเบิร์น(Melbourne) โดยสายการบิน Royal Brunei ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว ราคา 15,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) และ ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ราคา 18,360 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – มุมไบ (Mumbai)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) เที่ยวบินไป-กลับ มุมไบ(Mumbai) โดยสายการบิน Jet Airways ราคาตั๋วเครื่องบิน 9,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – กัลกัตตา (Kolkata)

ตั๋วนักเรียน (Student Visa) สำหรับเที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ – กัลกัตตา(Kolkata) โดยสายการบิน Jet Airways ในราคา 8,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – เดลลี (Delhi)

ตั๋วนักเรียน นักศึกษา (Student Visa) เที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ – เดลลี(Delhi) โดยสายการบิน Jet Airways ในราคาตั๋วเครื่องบิน 9,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วนักเรียน กรุงเทพ – นาริตะ (Narita)

ตั๋วนักเรียน นักศึกษา (Student Visa) เที่ยวบินไป-กลับ กรุงเทพ – นาริตะ (Narita) โดยสายการบิน Japan Airlines ตั๋วเครื่องบิน ราคา 20,995 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________