ตั๋วทำงาน

ตั๋วเครื่องบิน สำหรับวีซ่าประเภททำงาน (Visa Workpermit)

สายการบินอีว่าแอร์(Eva Air) กับตั๋วVisa worker สหรับผู้เดินทางไปทำงานประเทศไต้หวัน เมืองไทเป โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการจองบัตรโดยสาร แและออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคม 2558

เที่ยวบิน กรุงเทพ – ไทเป
ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 3,215 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

ตั๋วเครื่องบินวีซ่าประเภททำงาน(Workpermit Visa) เที่ยวบิน กรุงเทพ – ไทเป โดยสายการบินอีว่าแอร์(Eva Air) ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 2,940 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เฉพาะเที่ยวบินออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน BR76 เท่านั้น

BR 076   BANGKOK – TAIPEI    16:00-20:25 (มีเที่ยวบินเฉพาะพุธ, ศุกร์, อาทิตย์)

จองบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 – 30 มิถุนายน 2558

_____________________________________

กรุงเทพ – ไต้หวัน(Teipei)
ตั๋วเครื่องบินวีซ่าทำงาน(Worker) โดยสายการบินอีว่าแอร์(Eva Air)

สำหรับเที่ยวบินจองตั๋วเครื่องบิน และออกเดินทางระหว่างวันที่ 07 มกราคม – 30 มิถุนายน 2557

ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 2,945 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – ไทเป(Taipei)
ตั๋วเครื่องบิน Thai Workpermit เที่ยวเดียว ราคา 3,400 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) เฉพาะเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2556 ด้วยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์(China Airlines)

 _____________________________________

ตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียววีซ่าทำงานโดยสายการบินไทย
สำหรับเที่ยวบินจองตั๋วเครื่องบิน และออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2557
 
 

 

กรุงเทพ – ไทเป(Taipei)

 ตั๋วราคา 6,145 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 

กรุงเทพ – ญี่ปุ่น(Japan)

ตั๋วราคา 11,310 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 

กรุงเทพ – เกาหลี(Seoul), ปูซาน(Busan)

ตั๋วราคา 9,240 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 

กรุงเทพ – สิงคโปร์(Singapore)

ตั๋วราคา 5,555 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 

กรุงเทพ – ดูไบ(Dubai), มัสกัต(Muscat)

ตั๋วราคา 10,930 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 

กรุงเทพ – โจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg)

ตั๋วราคา 18,625 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ติดต่อสอบถามหรือจองตั๋วเครื่องบินได้กับทางบริษัท

_____________________________________

กรุงเทพ – ไทเป

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ – ไทเป โดยสายการบินอีว่าแอร์(Eva Air) ราคา 3,990 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 08 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป

_____________________________________

กรุงเทพ – ไต้หวัน

ตั๋วเครื่องบิน สำหรับเดินทางตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป เที่ยวบิน กรุงเทพ – ไต้หวัน โดยสายการบินแอร์มาเก๊า(Air Macau)

กรุงเทพ – ไทเป(Taipei) ราคา 2,000 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
กรุงเทพ – เกาสง(Kaohsiung) ราคา 3,700 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556

_____________________________________

กรุงเทพ – บรูไน

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ – บรูไน โดยสายการบินรอยัลบรูไน (Royal Brunei) ราคา 6,640 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – เกาหลี(โซล) , ชองจู(Cheong Ju)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - เกาหลี(โซล) และ ชองจู(Cheong Ju) โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (Korean Air) ราคา 8,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – โดฮา(Doha)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - โดฮา(Doha) โดยสายการบินการ์ต้า (Qatar Airways) ราคา 8,500 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – ดูไบ(Dubai) , อาบูดาบี(Abu Dhabi) , บาห์เรน(Bahrain)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - ดูไบ(Dubai) , อาบูดาบี(Abu Dhabi) และ บาห์เรน(Bahrain) โดยสายการบินการ์ต้า (Qatar Airways) ราคา 7,790 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – ทริโปลี(Tripoli)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - ทริโปลี(Tripoli)ประเทศลิเบีย โดยสายการบินการ์ต้า (Qatar Airways) ราคา 13,300 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – แอลเจียร์(Algiers)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - แอลเจียร์(Algiers) โดยสายการบินการ์ต้า (Qatar Airways) ราคา 14,250 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – ไทเป(Taipei)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - ไทเป(Taipei) โดยสายการบินไทย ราคา 6,280 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – โตเกียว(Tokyo) , โอซาก้า(Osaka) , นาโกย่า(Nagoya) , ฟุกุโอะกะ(Kukuoka)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - โตเกียว(Tokyo) , โอซาก้า(Osaka) , นาโกย่า(Nagoya) และ ฟุกุโอะกะ(Kukuoka) โดยสายการบินไทย ราคา 12,080 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – เกาหลี(โซล) , ปูซาน(Busan)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - เกาหลี(โซล)และ ปูซาน(Busan) โดยสายการบินไทย ราคา 9,555 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – สิงคโปร์(Singapore)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - สิงคโปร์(Singapore) โดยสายการบินไทย ราคา 5,555 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – ดูไบ(Dubai) , มัสกัต(Muscat)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - ดูไบ(Dubai)และ มัสกัต(Muscat) โดยสายการบินไทย ราคา 11,525 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________

กรุงเทพ – โจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg)

ตั๋วเครื่องบิน เที่ยวเดียว กรุงเทพ - โจฮันเนสเบิร์ก(Johannesburg) โดยสายการบินไทย ราคา 20,755 บาท(ไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________