ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทย

ลัดฟ้าทั่วไทย 2558 ไปกับสายการบินไทย กับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ สำหรับการออกเดินทางระหว่างวันที่ 16 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 รายละเอียดมีดังนี้

มีผลใช้เริ่มขายบัตรโดยสารในวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง 31 มีนาคม 2558

กรุงเทพ – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,630 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,580 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,060 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เชียงราย หรือ เชียงราย – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,630 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,580 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,060 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ขอนแก่น หรือ ขอนแก่น – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,580 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,060 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,300 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 2,490 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 2,110 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 4,110 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,630 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – กระบี่ หรือ กระบี่ – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,630 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,730 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,350 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – หาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่ – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,960 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,730 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,350 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 ___________________________________________

เที่ยวบินราคาพิเศษ สำหรับตั๋วเที่ยวเดียวหรือไป-กลับ ในเส้นทาง กรุงเทพ – หาดใหญ่ ด้วยเที่ยวบิน TG231 และ หาดใหญ่ – กรุงเทพ ด้วยเที่ยวบิน TG232

TG 231     กรุงเทพ – หาดใหญ่   08:00 – 09:25
TG 232     หาดใหญ่ – กรุงเทพ   10:00 – 11:25

ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 1,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับราคา 3,540 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จำหน่ายตั๋วเครื่องบินและออกเดินทางได้ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558

 ___________________________________________

ธันวาพาพ่อเที่ยวปี 57 ไปกับสายการบินไทยสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศในราคาตั๋วเครื่องชั้นประหยัด

มีผลใช้ขายบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 – 15 มกราคม 2558
สำหรับการออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ธันวาคม 2557 – 15 มกราคม 2558

กรุงเทพ – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,960 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,680 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,250 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เชียงราย หรือ เชียงราย – กรุงเทพ
(เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,960 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,680 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,250 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ขอนแก่น หรือ ขอนแก่น – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,680 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,200 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,390 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 2,630 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 2,200 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 4,300 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,960 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – กระบี่ หรือ กระบี่ – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,960 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,540 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – หาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่ – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 2,060 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 4,010 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าก่อนเดินทาง 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 1,820 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ ราคา 3,540 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 ___________________________________________

เที่ยวบินภายประเทศกับบัตรโดยสารราคาถูกโดยสายการบินไทย

มีผลใช้ในการออกบัตรโดยสารและการเดินทางระหว่างวันที่ 01 กันยายน ถึง 25 ตุลาคม 2557

ดอนเมือง – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – ดอนเมือง
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 1,390 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 2,680 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากออกตั๋วก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 1,190 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 14 วัน ราคา 2,290 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ดอนเมือง – ขอนแก่น หรือ ขอนแก่น – ดอนเมือง
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 1,300 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 2,440 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากออกตั๋วก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 1,100 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 14 วัน ราคา 2,050 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ดอนเมือง – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – ดอนเมือง
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 1,490 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 2,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
หากออกตั๋วก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 14 วัน
ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 1,190 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 14 วัน ราคา 2,290 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

ราคาตั๋วเครื่องบินเดินทางสู่ สุโขทัย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์(Bangkok Airways)

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

เที่ยวบิน กรุงเทพ – สุโขทัย ราคา 1,860 บาท(รวมน้ำมันและภาษี)
เที่ยวบิน สุโขทัย – กรุงเทพ ราคา 1,960 บาท(รวมน้ำมันและภาษี)

___________________________________________

ใหม่กับสายการบินไทยสมายล์เที่ยวบินขึ้นเครื่องหรือลงที่ดอนเมืองโดยมีรายละเอียดดังนี้

มีผลใช้ขายตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 04 สิงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2557
สำหรับการออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 08 สงหาคม ถึง 31 สิงหาคม 2557

ดอนเมือง – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – ดอนเมือง
ดอนเมือง – ขอนแก่น หรือ ขอนแก่น – ดอนเมือง

ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 1,100 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 2,100 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ดอนเมือง – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – ดอนเมือง
ตั๋วเที่ยวเดียวราคา 1,190 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 2,290 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

สิงหาพาแม่เที่ยวกับสายการบินไทย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับราคาพิเศษสำหรับเดินทางพร้อมกันตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปโดยเดินทางในเที่ยวบินและเส้นทางเดียวกัน

มีผลใช้จองบัตรโดยสารตั้งแต่ที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2557
สำหรับการออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 – 31 สิงหาคม 2557

กรุงเทพ – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – กรุงเทพ
กรุงเทพ – เชียงราย หรือ เชียงราย – กรุงเทพ
ราคาท่านละ 3,060 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ขอนแก่น หรือ ขอนแก่น – กรุงเทพ
ราคาท่านละ 2,680 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – อุดรธานี หรือ อุดรธานี – กรุงเทพ
กรุงเทพ – อุบลราชธานี หรือ อุบลราชธานี – กรุงเทพ
ราคาท่านละ 2,490 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – กรุงเทพ
ราคาท่านละ 3,540 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – กระบี่ หรือ กระบี่ – กรุงเทพ
ราคาท่านละ 2,970 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี หรือ สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ
ราคาท่านละ 2,400 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – หาดใหญ่ หรือ หาดใหญ่ – กรุงเทพ
ราคาท่านละ 2,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เชียงใหม่ – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – เชียงใหม่
ราคาท่านละ 5,440 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – อุดรธานี หรือ อุดรธานี – กรุงเทพ ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,480 บาท(รวมภาษี) โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(Bangkok Airways)

มีผลใช้จองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งวันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2557

___________________________________________

บัตรโดยสารเที่ยวเดียวราคาถูกโดยสายการบินไทยกับเที่ยวบินเดินทางขึ้นเหนือ

สำหรับการขายบัตรโดยสาร และออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ถึง 15 กรกฎาคม 2557

สำหรับเที่ยวบินเดินทางในวันจันทร์ – พฤหัส

กรุงเทพ – เชียงใหม่ ราคา 1,770 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เชียงใหม่ – กรุงเทพ ราคา 1,680 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เชียงราย ราคา 1,770 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เชียงราย – กรุงเทพ ราคา 1,680 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำหรับเที่ยวบินเดินทางในวันศุกร์ – อาทิตย์

กรุงเทพ – เชียงใหม่ ราคา 1,960 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เชียงใหม่ – กรุงเทพ ราคา 1,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เชียงราย ราคา 1,960 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
เชียงราย – กรุงเทพ ราคา 1,870 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศสายการบินบางกอก แอร์เวย์(Bangkok Airways) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

จองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2557

สมุย – อู่ตะเภา
ราคา 3,040 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

อู่ตะเภา – สมุย
ราคา 2,790 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – สุโขทัย หรือ สุโขทัย – กรุงเทพ
กรุงเทพ – ตราด หรือ ตราด – กรุงเทพ
กรุงเทพ – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – กรุงเทพ
กรุงเทพ – กระบี่ หรือ กระบี่ – กรุงเทพ

ราคา 1,440 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – กรุงเทพ
กรุงเทพ – ลำปาง หรือ ลำปาง – กรุงเทพ
ราคา 1,640 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เชียงราย หรือ เชียงราย – กรุงเทพ
ราคา 1,540 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ภูเก็ต – อู่ตะเภา หรือ อู่ตะเภา – ภูเก็ต
ราคา 1,640 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เชียงใหม่ – สมุย
ราคา 4,140 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สมุย – เชียงใหม่
ราคา 4,390 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เชียงใหม่ – กระบี่ หรือ กระบี่ – เชียงใหม่
ราคา 2,630 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – สมุย
ราคา 2,840 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
(ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินออกเดินทางในวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2557)

สมุย – กรุงเทพ
ราคา 3,040 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
(ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินออกเดินทางในวันที่ 17 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2557)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 มิถุนายน ถึง 31 ตุลาคม 2557

กรุงเทพ – อุดรธานี หรือ อุดรธานี – กรุงเทพ
ราคา 1,240 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

เที่ยวบินภายในประเทศราคาพิเศษต้อนรับ Summer 2014 โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(Bangkok Airways)

มีผลใช้ขายตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 18 – 30 เมษายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 16 กรกฎาคม 2557

กรุงเทพ – สมุย
ราคา 2,850 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สมุย – กรุงเทพ
ราคา 3,150 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สมุย – อู่ตะเภา
ราคา 3,090 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

อู่ตะเภา – สมุย
ราคา 2,790 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – สุโขทัย
กรุงเทพ – ตราด

ราคา 1,550 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สุโขทัย – กรุงเทพ
ตราด – กรุงเทพ

ราคา 1,650 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เชียงใหม่ หรือ เชียงใหม่ – กรุงเทพ
กรุงเทพ – กระบี่ หรือ กระบี่ – กรุงเทพ

ราคา 1,450 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต – กรุงเทพ
กรุงเทพ – ลำปาง หรือ ลำปาง – กรุงเทพ

ราคา 1,650 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เชียงราย หรือ เชียงราย – กรุงเทพ
ราคา 1,550 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ภูเก็ต – อู่ตะเภา หรือ อู่ตะเภา – ภูเก็ต
ราคา 1,650 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เชียงใหม่ – สมุย
ราคา 4,190 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สมุย – เชียงใหม่
ราคา 4,390 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เชียงใหม่ – กระบี่ หรือ กระบี่ – เชียงใหม่
ราคา 2,630 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2557

กรุงเทพ – อุดรธานี หรือ อุดรธานี – กรุงเทพ
ราคา 1,250 บาท(รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

ตอนรับเทศกาลสงกรานต์ปี 2557 กับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศราคาพิเศษโดยสายการบินไทย

จองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดวันที่ 17 เมษายน 2557

เฉพาะเส้นทางจากต่างจังหวัด เข้า กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน 2557
เฉพาะเส้นทางจากกรุงเทพ ไปยังต่างจังหวัด ระหว่างวันที่ 15 – 17 เมษายน 2557

เชียงใหม่ – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – เชียงใหม่
ตั๋วราคา 1,580 (รวมน้ำมันและภาษี)

เชียงราย – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – เชียงราย
ตั๋วราคา 1,670 (รวมน้ำมันและภาษี)

ขอนแก่น – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – ขอนแก่น
ตั๋วราคา 1,350 (รวมน้ำมันและภาษี)

อุดรธานี – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – อุดรธานี
ตั๋วราคา 1,390 (รวมน้ำมันและภาษี)

อุบลราชธานี – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – อุบลราชธานี
ตั๋วราคา 1,440 (รวมน้ำมันและภาษี)

กระบี่ – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – กระบี่
ตั๋วราคา 1,670 (รวมน้ำมันและภาษี)

ภูเก็ต – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – ภูเก็ต
ตั๋วราคา 1,770 (รวมน้ำมันและภาษี)

สุราษฎร์ธานี – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี
ตั๋วราคา 1,570 (รวมน้ำมันและภาษี)

หาดใหญ่ – กรุงเทพ หรือ กรุงเทพ – หาดใหญ่
ตั๋วราคา 1,870 (รวมน้ำมันและภาษี)

___________________________________________