ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปออสเตรเลีย

โปรโมชั่นสายการบินอิมิเรต แอร์ไลน์(Emirates Airline‎)สำหรับการจำหน่ายบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 2560 – 31 มีนาคม 2560

สำหรับการออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 เมษายน – 20 กันายายน 2560

กรุงเทพ – แอดิเลด(Adelaide) , บริสเบน(Brisbane) , เมลเบิร์น(Melbourne) , ซิดนีย์(Sydney)
บัตรโดยสาร 1 ปี ราคา 16,150 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เพิร์ธ(Perth)
บัตรโดยสาร 1 ปี ราคา 12,350 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ไครสต์เชิร์ช(Christchurch) , โอ๊คแลนด์(Auckland)
บัตรโดยสาร 1 ปี ราคา 22,325 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

บัตรโดยสารเที่ยวเดียว(One ways) ราคาถูก เที่ยวบินตรงเดินทางไปออสเตรเลียโดยสายการบินไทย

จองตั๋วเครื่องบินและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ถึง 31 มกราคม 2558

กรุงเทพ – ซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน
ราคา 7,605 บาท

กรุงเทพ – เพิร์ธ
ราคา 6,655 บาท

***ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน

___________________________________________

 

ตั๋วราคาพิเศษสำหรับเที่ยวบินเดินทางสู่ทวีปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์โดยสายการบินไทย

จองบัตรโดยสารและออกเดินทางระหว่างวันที่ 06 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557

สำหรับเที่ยวบินอยู่ไม่น้อยกว่า 3 วัน และไม่เกิน 14 วัน

กรุงเทพ – ซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน
ตั๋วราคา 12,355 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เพิร์ธ
ตั๋วราคา 11,405 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์
ตั๋วราคา 16,630 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

ฉลองครบรอบ 54 ปี การบินไทยกับตั๋วเครื่องบินไปกลับไม่เกิน 14 วัน สู่ทวีปออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ราคาพิเศษ

ขายบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2557 – 30 กันยายน 2557

กรุงเทพ – ซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 12,355 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เพิร์ธ – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 11,405 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์ – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 16,630 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษไป-กลับไม่เกิน 14 วัน Early Bird โดยสายการบินไทยกับเที่ยวบินสู่ทวีปเอสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

เริ่มขายบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม – 20 มีนาคม 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557

กรุงเทพ – ซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน
ตั๋วราคา 11,405 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุเทพ – เพิร์ธ
ตั๋วราคา 10,455 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์
ตั๋วราคา 15,680 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

สายการบินไทย กับตั๋วเครื่องบินราคาสุดพิเศษ Loving Thai Airways เที่ยวบินเดินทางไป-กลับออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ไม่เกิน 14 วัน รายละเอียดดังนี้

มีผลใช้จองตั๋วเครื่องบิน และออกตั๋วตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557

สำหรับเที่ยวบินเริ่มออกเดินทางระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์(Auckland) – กรุงเทพ
ราคา 16,630 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เพิร์ธ(Perth) – กรุงเทพ
ราคา 10,930 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ออสเตรเลีย(เมืองอื่นๆ) – กรุงเทพ
ราคา 11,880 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) 

___________________________________________

ราคาตั๋ว เที่ยวบิน กรุงเทพ – บริสเบน(Brisbane) โดยสายการบินอีว่าแอร์(Eva Air)

รายละเอียดเที่ยวบิน

BR 068 BKK – TPE 17:20 – 21:45
BR 315 TPE – BNE 23:00 – 09:55 (เที่ยวบินมีเฉพาะวันพุธ, เสาร์)

BR 316 BNE – TPE 22:45 – 05:25
BR 067 TPE – BKK 09:10 – 11:50 (เที่ยวบินมีเฉพาะวันอังคาร, ศุกร์)

ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 16,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 6 เดือน ราคา 21,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับ 1 ปี ราคา 26,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

___________________________________________

   

ตั๋วเครื่องโปรโมชั่น Summer Hot Special โดยสายการบินไทย เที่ยวบินตรง กรุงเทพ สู่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 05 มิถุนายน 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556

กรุงเทพ – ซิดนีย์(Sydney), เมลเบิร์น(Melbourne), บริสเบน(Brisbane)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคาเริ่มต้น 12,830 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 กรุงเทพ – เพิร์ธ(Perth)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคาเริ่มต้น 11,405 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์ (Auckland)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคาเริ่มต้น 15,205 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ราคาดังกล่าวสำหรับจองตั๋วเครื่องบินและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 05 มิถุนายน - 30 พฤศจิกายน 2556

_____________________________________

 

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โดยสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์(Malaysia Airlines) กับเที่ยวบิน กรุงเทพ – ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่าง 15 สิงหาคม 2556 – 15 ธันวาคม 2556 

กรุงเทพ – เพิร์ธ(Perth), ดาร์วิน(Darwin)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 8,925 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 14,845 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) 

กรุงเทพ – ซิดนีย์(Sydney), เมลเบิร์น(Melbourne), บริสเบน(Brisbane), แอดิเลด(Adelaide)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 11,155 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 18,530 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) 

กรุงเทพ – อ็อคแลนด์ (Auckland)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 14,745 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 24,545 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) 

มีผลใช้จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2556 

_____________________________________

 

 

ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ – ซิดนีย์(Sydney), เมลเบิร์น(Melbourne), บริสเบน(Brisbane), แอดิเลด (Adelaide) โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) 

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 ตุลาคม 2556 

ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 17,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) 

สามารถจองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดวันที่ 15 สิงหาคม 2556 

_____________________________________

 

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์(Singapore Airlines) เที่ยวบิน กรุงเทพ – เพิร์ธ(Perth) 

สำหรับเที่ยวบินเดินทางระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556 

ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 13,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) 

จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2556 – 31 สิงหาคม 2556 

_____________________________________