ตั๋วเครื่องบินเดินทางไปทวีปเอเชีย

 

บัตรโดยสาร ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ราคาถูก โดยสายการบินไทย สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไปในเที่ยวบินและวันเดียวกัน รายละเอียดมีดังนี้

สำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารตั้งแตวันที่ 08 กันยายน – 19 ธันวาคม 2558
วันเดินทางได้ตั้งแตวันที่ 08 กันยายน – 19 ธันวาคม 2558

กรุงเทพ – ฮ่องกง – กรุงเทพ(ไม่เกิน 14 วัน)
ราคา 3200 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – กรุงเทพ(ไม่เกิน 14 วัน)
ราคา 3200 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 __________________________________________

สายการบินไทยกับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษเที่ยวบินเดินทางสู่ กัวลาลัมเปอร์ สำหรับการเดินทางตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป โดยเดินทางไปและกลับในเที่ยวบินและวันเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จำหน่ายบัตรโดยสารและออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2558

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 2,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 __________________________________________

เที่ยวบินตรง กรุงเทพ – มัลดีฟ ราคาพิเศษ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์(Bangkok Airways)

มีผลใช้ขายตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันที่ 01 – 31 ตุลาคม 2557

ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 13,770 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 __________________________________________

เที่ยวบิน Fixed Flights กรุงเทพ – ไทเป โดยสายการบินอีว่าแอร์(Eva Air)

สำหรับขายตั๋วเครื่องบินและออกบัตรโดยสารตั้งแต่วันที่ 01 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557

ราคาตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน 6,600 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ราคาตั๋วไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน 7,790 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

 __________________________________________

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์(Singapore Airlines) สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินภายในเดือนสิงหาคม 2557 เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับการออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2557

กรุงเทพ – สิงคโปร์(Singapore)
ตั๋วเดินทาง 1 ท่าน ราคา 3,530 บาท
ตั๋วเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 2,580 บาท

สำหรับการออกเดินทางระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 15 ธันวาคม 2557
เริ่มขายบัตรโดยสารระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2557

กรุงเทพ – อินโดนีเซีย(Indonesia)
ตั๋วเดินทาง 1 ท่าน ราคา 5,600 บาท

กรุงเทพ – นาริตะ(Narita), โอซาก้า(Osaka)
ตั๋วเดินทาง 1 ท่าน ราคา 7,470 บาท
ตั๋วเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 6,520 บาท

กรุงเทพ – ฮาเนดะ(Haneda)
ตั๋วเดินทาง 1 ท่าน ราคา 7,940 บาท
ตั๋วเดินทาง 2 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 6,990 บาท

บัตรโดยสารดังกล่าวสำหรับการเดินทางไปและกลับไม่เกิน 14 วัน
******ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน

 __________________________________________

 

บัตรโดยสารราคาพิเศษ เที่ยวบินตรงสู่ ฮ่องกง, สิงคโปร์ และ โคลัมโบ โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค(Cathay Pacific)

จองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 01 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2557

เที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 กรกฎาคม 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557
(ไม่สามารถใช้ได้กับเที่ยวบินออกเดินทางวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม, 07 – 10 สิงหาคม, 23 – 24 ตุลาคม, 04 – 06 ธันวาคม)

กรุงเทพ – ฮ่องกง – กรุงเทพ
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 7 วัน ราคา 3,700 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 กรกฎาคม 2557 ถึง 24 ธันวาคม 2557

กรุงเทพ – สิงคโปร์ – กรุงเทพ
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 7 วัน ราคา 4,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – โคลัมโบ – กรุงเทพ
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 4,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน) *** โหลดสัมภาระได้ 30 กิโลกรัม

__________________________________________

เที่ยวบินราคาพิเศษโดยสายการบินไทยเดินทางสู่ฮ่องกงและมาเก๊า

จองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2557

กรุงเทพ – ฮ่องกง (Fixed Departure)
TG 628     BANGKOK – HONG KONG   10:45 – 14:30
TG 638     BANGKOK – HONG KONG   13:55 – 17:40
TG 606     BANGKOK – HONG KONG   16:00 – 19:45
TG 602     BANGKOK – HONG KONG   18:45 – 22:30
ไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 3,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
***เฉพาะเที่ยวบินออกเดินทางในวันอาทิตย์, จันทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส

กรุงเทพ – ฮ่องกง (ไม่ Fixed เที่ยวบินและวัน)
ไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 5,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – มาเก๊า
ไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 2,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

__________________________________________

เที่ยวบินเดินทางสู่ประเทศ พม่า ลาว กัมพูชา บังคลาเทศ อินเดีย มัลดีฟ ตั๋วไปกลับไม่เกิน 7 วัน โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์(Bangkok Airways) ประจำเดือนพฤษภาคม 2557

กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ
กรุงเทพ – มัณฑะเลย์ – กรุงเทพ
กรุงเทพ – เนปยีดอ – กรุงเทพ

ราคา 1,790 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – หลวงพระบาง – กรุงเทพ
ราคา 3,190 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เวียงจันทน์ – กรุงเทพ
กรุงเทพ – เสียมเรียบ – กรุงเทพ
กรุงเทพ – พนมเปญ – กรุงเทพ

ราคา 2,190 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ธากา – กรุงเทพ
กรุงเทพ – มุมไบ – กรุงเทพ

ราคา 3,190 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – มัลดีฟ – กรุงเทพ
ราคา 9,990 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
(หากเดินทางตรงกับวันพฤหัส , ศุกร์ และเสาร์ จะเสียค่า Surcharge เพิ่ม 800 บาท)

__________________________________________

สายการบินลาวแอร์ไลน์(Lao Airlines) ฉลองครบรอบ 25 ปี ได้จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวกับตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษดังนี้

สำหรับเที่ยวบินเดินทางระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2557

เที่ยบิน กรุงเทพ – เวียงจันทน์ หรือ สะหวันนะเขต
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 2,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไปกลับไม่เกิน 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

เที่ยบิน กรุงเทพ – หลวงพระบาง หรือ ปากเซ
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้นที่ 3,500 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไปกลับไม่เกิน 14 วัน ราคาเริ่มต้นที่ 6,000 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

__________________________________________

ครบรอบ 54 ปี การบินไทย กับเที่ยวบินเดินทางไป-กลับไม่เกิน 14 วัน สู่ทวีปเอเชีย

ขายบัตรโดยสารตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 27 เมษายน 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 15 เมษายน 2557 – 30 กันยายน 2557

กรุงเทพ – ฮ่องกง – กรุงเทพ
ภูเก็ต – ฮ่องกง – กรุงเทพ

ตั๋วราคา 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – นาริตะ (TG676/TG642) – กรุงเทพ
กรุงเทพ – นาโกย่า (TG646) – กรุงเทพ
กรุงเทพ – โอซาก้า (TG672) – กรุงเทพ
กรุงเทพ – ฮาเนดะ (TG660) – กรุงเทพ

ตั๋วราคา 14,255 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ฟุกุโอกะ – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 11,880 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 15,205 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – สิงคโปร์ (อยู่ไม่ต่ำกว่า 2 วัน) – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 4,755 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เกาหลี, ปูซาน – กรุงเทพ
ภูเก็ต – เกาหลี – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 11,405 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ไทเป – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – มะนิลา – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ปักกิ่ง, เซี่ยงไฮ้ (อยู่ไม่ต่ำกว่า 2 วัน) – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 9,505 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – กวางเจา, เฉิงตู, เซี่ยเหมิน – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 5,895 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – คุนหมิง – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 4,755 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ฉงชิ่ง, ฉางชา – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 5,705 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์, ปีนัง – กรุงเทพ
ตั๋วราคา 3,805 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – จาการ์ตา (อยู่ไม่ต่ำกว่า 2 วัน) – กรุงเทพ
กรุงเทพ – บาหลี – กรุงเทพ

ตั๋วราคา 7,130 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ข้อมูลเที่ยวบิน เวียดนาม พม่า กัมพูชา อินเดีย ฯลฯ สามารถดูได้จาก ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น

__________________________________________

 

ใหม่ สายการบินเซี่ยเหมิน แอร์ไลน์(Xiamen Airlines) กับเที่ยวบินตรงสู่ประเทศจีนดังนี้

กรุงเทพ – เซี่ยเหมิน(Xiamen) , ฝูโจว(Fuzhou)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 7 วัน ราคา 4,750 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 5,225 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 5,225 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ต้าเหลียน(Dalian)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 9,025 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

__________________________________________

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ โดยสายการบินฮ่องกง แอร์ไลน์(Hongkong Airlines)

จองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2557
(ยกเว้นเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 11 – 15 เมษายน)

เที่ยวบิน กรุงเทพ – คะโงะชิมะ(Kagoshima) ประเทศญี่ปุ่น
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 8,265 บาท

เที่ยวบิน กรุงเทพ – เทียนจิน(Tianjin)
ตั๋ว 3 เดือน ราคา 6,650 บาท

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน

__________________________________________

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 ปี กรุงเทพ – กวางเจา(Guangzhou) และ กรุงเทพ – ฮ่องกง(Hong Kong) โดยสายการบินเคนย่า แอร์เวย์(Kenya Airways)

มีผลใช้ขายตั๋วเครื่องบินตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557
สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางไม่เกินวันที่ 31 มีนาคม 2557

ราคาตั๋วเครื่องบินเริ่มต้นที่ 2,995 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

__________________________________________

 

เที่ยวบินตรง กรุงเทพ – มัลดีฟส์(Maldives) ราคาพิเศษ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์(Bangkok Airways)

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 14 วัน ราคา 13,775 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

จองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ถึง 31 ตุลาคม 2557

__________________________________________

สายการบินไทย กับตั๋วเครื่องบินราคาสุดพิเศษ Loving Thai Airways เที่ยวบินเดินทางไป-กลับเอเชียไม่เกิน 14 วัน รายละเอียดดังนี้

มีผลใช้จองตั๋วเครื่องบิน และออกตั๋วตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557

สำหรับเที่ยวบินเริ่มออกเดินทางระหว่างวันที่ 16 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2557

กรุงเทพ – ฮ่องกง(Hong Kong) – กรุงเทพ
ราคา 6,465 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ภูเก็ต – ฮ่องกง(Hong Kong) – ภูเก็ต
ราคา 6,465 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เซ็นได(Sendai) , ฟุกุโอกะ(Fukuoka) – กรุงเทพ
ราคา 14,255 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ญี่ปุ่น(เมืองอื่นๆ) – กรุงเทพ
(Fixed Departure ) TG 676 กรุงเทพ – นาริตะ 08:00 – 15:50
(Fixed Departure) TG 646 กรุงเทพ – นาโงย่า 08:15 – 15:40
(Fixed Departure ) TG 626 กรุงเทพ – โอซาก้า 08:30 – 15:40
(Fixed Departure ) TG 660 กรุงเทพ – ฮาเนดะ 14:50 – 22:30

ราคา 14,730 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – เกาหลี(Seoul , Busan) – กรุงเทพ
ราคา 10,645 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ภูเก็ต – เกาหลี(Seoul) – ภูเก็ต
ราคา 10,645 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ไทเป(Teipei) – กรุงเทพ
ราคา 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – มะนิลา(Manila) – กรุงเทพ
ราคา 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – กัวลาลัมเปอร์(Kuala Lumpur) , ปีนัง(Penang) – กรุงเทพ
ราคา 3,900 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – จาการ์ตา(Jakarta) , บาหลี(Bali) – กรุงเทพ
ราคาเริ่มต้น 5,705 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – ย่างกุ้ง(Yangon) – กรุงเทพ
ราคา 4,280 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ข้อมูลเที่ยวบิน เวียดนาม พม่า กัมพูชา อินเดีย ฯลฯ สามารถดูได้จาก ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น

__________________________________________

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษโดยสายการบินไทย กับ Special Fix Flights เที่ยวบินไป-กลับไม่เกิน 14 วัน

สำรองที่นั่ง และออกตั๋วได้ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2556 – 15 มกราคม 2557

เฉพาะเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ธันวาคม 2556 – 15 มกราคม 2557
(ยกเว้นเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 05-07 ธันวาคม 2556 และ 27-31 ธันวาคม 2556)

กรุงเทพ-(TG638) – ฮ่องกง – กรุงเทพ
TG 638 BKK – HKG 14:00 – 17:45
ราคาเริ่มต้น 5,230 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ-(TG634/TG636) – ไทเป – กรุงเทพ
TG 634 BKK – TPE 07:25 – 11:55
TG 636 BKK – TPE 17:40 – 22:10

ราคาเริ่มต้น 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ-(TG626) – โอซาก้า – กรุงเทพ
TG 626 BKK – KIX 08:30 – 15:40
ราคาเริ่มต้น 12,355 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ-(TG646) – นาโกย่า – กรุงเทพ
TG 646 BKK – NGO 08:15 – 15:40
ราคาเริ่มต้น 12,355 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ(TG680) – เซ็นได – กรุงเทพ **เริ่มทำการบิน 03 ธ.ค. 2556
TG680 BKK – SDJ 23.30 – 07.55
ราคาเริ่มต้น 12,355 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ-(TG662) – เซียงไฮ้ – กรุงเทพ
TG 662 BKK – PVG 01:10 – 06:25
ราคาเริ่มต้น 9,505 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ-(TG678) – กวางเจา – กรุงเทพ
TG 678 BKK – CAN 15:25 – 19:05
ราคาเริ่มต้น 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ(TG612) – คุนหมิง – กรุงเทพ
TG 612 BKK – KMG 10:55 – 14:05
ราคาเริ่มต้น 4,755 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ(TG618) – เฉิงตู – กรุงเทพ
TG 618 BKK – CTU 10:05 – 14:00
ราคาเริ่มต้น 6,180 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ-(TG417/419) – กัวลาลัมเปอร์ – กรุงเทพ
TG 417 BKK – KUL 16:40 – 19:50
TG 419 BKK – KUL 19:20 – 22:25

ราคาเริ่มต้น 3,900 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

ข้อมูลเที่ยวบิน เวียดนาม พม่า กัมพูชา อินเดีย สามารถดูได้จาก ตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น

_____________________________________

 

ราคาตั๋ว เที่ยวบิน กรุงเทพ – มะนิลา(Manilan) – กรุงเทพ และ เที่ยวบิน มะนิลา(Manilan) – กรุงเทพ – มะนิลา(Manilan) โดยสายการบินฟิลิปปินส์ แอร์ไลน์(Philippine Airlines)

กรุงเทพ – มะนิลา(Manilan)
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้น 800 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับราคาเริ่มต้น 1,600 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

มะนิลา(Manilan) – กรุงเทพ
ตั๋วเที่ยวเดียวราคาเริ่มต้น 630 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วไป-กลับราคาเริ่มต้น 1,260 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

มีผลใช้สำหรับจองตั๋วเครื่องบิน และออกเดินทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

_____________________________________

ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ เที่ยวบิน กรุงเทพ – สู่ทวีปเอเชียตะวันออกกลาง โดยสายการบินแอร์ อินเดีย(Air India)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ตุลาคม 2556 – 30 พฤศจิกายน 2556 และ
01 กุมภาพันธ์ 2557 – 31 มีนาคม 2557

กรุงเทพ – อาบูดาบี(Abu Dhabi), ดูไบ(Dubai), มัสกัต(Muscat)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 8,075 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

สำหรับเที่ยวบินออกเดินทางระหว่างวันที่ 01 ธันวาคม 2556 – 31 มกราคม 2557

กรุงเทพ – อาบูดาบี(Abu Dhabi), ดูไบ(Dubai), มัสกัต(Muscat)
ตั๋วไป-กลับไม่เกิน 3 เดือน ราคา 9,025 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

มีผลใช้จองตั๋วเครื่องบิน และออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

_____________________________________

เที่ยวบิน กรุงเทพ – กัมพูชา(Cambodia) โดยสายการบินแคมโบเดีย อังกอร์ แอร์(Cambodia Angkor Air)

กรุงเทพ – เสียมเรียบ(Siem Reap)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 5,415 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 6,175 บาทบาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

กรุงเทพ – พนมเปญ(Phnom Penh)
ตั๋วเที่ยวเดียว ราคา 3,040 บาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)
ตั๋วเครื่องบินไป-กลับไม่เกิน 1 เดือน ราคา 4,370 บาทบาท(ยังไม่รวมค่าภาษีและน้ำมัน)

_____________________________________