ถาม-ตอบ

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบิน

ถาม : ราคาในเว็บไซย์เป็นราคาที่รวมภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียเชื้อเพลิงแล้วหรือยัง
ตอบ : ราคาหน้าเว็บไซย์เป็นราคาที่ยังไม่รวมค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียเชื้อเพลิงครับ เพราะค่าภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียเชื้อเพลิงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงและไม่คงที่ครับ

ถาม : จะทราบราคาตั๋วเครื่องบินที่รวมทุกอย่างแล้วได้อย่างไร
ตอบ : สามารถโทรติดต่อสอบถาม หรือส่งเมล์มาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ได้ครับ ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทันที

ถาม : หากจองตั๋วเครื่องบินแล้วราคามีการเปลี่ยนแปลงจะทำอย่างไร
ตอบ : ทั้งนี้หากราคาตั๋วเครื่องบินมีการเปลี่ยนแปลงโดยปรกติทางสายการบินจะแจ้งข้อมูลให้ทราบก่อนล่วงหน้า หากทางบริษัทได้รับทราบข้อมูลแล้วจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบโดยทันที

ถาม : ต้องการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องทำอย่างไร
ตอบ : ข้อมูลที่ใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินคือ ชื่อและนามสกุล ตาม Passport ในการจองตั๋วเครื่องบินสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ

ถาม : ตั๋วเครื่องบินราคาที่แจ้งสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้เมื่อไหร่
ตอบ : ตั๋วเครื่องบินราคาดังกล่าวสามารถจองตั๋วเครื่องบินได้ตั้งแต่วันนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากแจ้งจองตั๋วเครื่องบินในวันอื่นที่นั่งในราคาดังกล่าวอาจเต็มได้

ถาม : หากจองตั๋วเครื่องบินแล้วจะต้องชำระเงินวันที่เท่าไหร่
ตอบ : หลังจากทำการจองตั๋วเครื่องบินแล้ว ทางสายการบินจึงจะแจ้งกำหนดวันออกตั๋วเครื่องบินให้ทราบครับ

ถาม : จองตั๋วเครื่องบินกับทาง SuvarnabhumiTicket เสียค่าจองหรือไม่
ตอบ : สามารถจองที่นั่งหรือ จองตั๋วเครื่องบินฟรีครับ และผู้เดินทางสามารถนำใบจองตั๋วเครื่องบินไปทำวีซ่าได้ครับ

ถาม : หากถึงกำหนดวันออกตั๋วเครื่องบิน แต่วีซ่ายังไม่ทราบผลจะต้องทำอย่างไร
ตอบ : หากผู้เดินทางยังไม่ทราบผลวีซ่า สามารถแจ้งกับทางบริษัทเพื่อทำการ Rebook ตั๋วเพื่อเลื่อนกำหนดวันออกตั๋วได้ครับ

ถาม : หลังจากชำระค่าใช้จ่ายและออกตั๋วเครื่องบินแล้ว จะไปรับตั๋วเครื่องบินได้ที่ไหน
ตอบ : รูปแบบของตั๋วเครื่องบินจะเป็น E-Ticket เพื่อสะดวกกับผู้โดยสาร ทางบริษัทจะจัดส่งตั๋วให้ทาง E-Mail ผู้เดินทางสามารถปริ๊นข้อมูลจากทาง E-Mail ยื่นเช็คอินที่สายการบินได้เลยครับ

ถาม : ในการขอที่นั่งกับทางสายการบินจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอที่นั่งว่าได้วันที่เท่าไหร่?
ตอบ : ในการจองตั๋วเครื่องบินแบบ waiting list หรือการจองตั๋วเครื่องบินเพื่อขอที่นั่งกับทางสายการบิน ระยะเวลาในการรอที่นั่งว่าได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าที่นั่งในวันดังกล่าวจะมีผู้โดยสารอื่นยกเลิกรายการจองตั๋วเครื่องบินหรือไม่ หากมีผู้โดยสารอื่นยกเลิกรายการจองตั๋วเครื่องบินทางสายการบินก็จะให้ที่นั่งมาตามลำดับที่ได้มีการขอที่นั่งไป ซึ่งทั้งนี้ทางสายการบินจะไม่แจ้งให้ทราบว่าทางเราได้ขอที่นั่งอยู่ลำดับที่เท่าไหร่

ถาม : หากยกเลิกรายการจองตั๋วเครื่องบินจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือไม่
ตอบ : หากตั๋วเครื่องบินของผู้โดยสารยังไม่ได้ทำการออกตั๋ว หรือยังไม่ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบิน สามารถแจ้งมาที่บริษัทเพื่อยกเลิกรายการจองตั๋วเครื่องบินได้ แต่หากผู้โดยสารได้มีการออกตั๋วแล้วหรือมีการชำระค่าตั๋วแล้วซึ่งหากเป็นตั๋วเครื่องบินแบบไม่ใช่ตั๋วโปรโมชั่นสามารถแจ้ง Refund ตั๋วเพื่อขอเงินคืนได้ ซึ่งโดยปรกติแล้วจะถูกสายการบินหักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกรายการจองตั๋วเครื่องบิน และจะต้องรออีก 2-3 เดือน ในการรอรับเงิน

ถาม : หากต้องการจองตั๋วเครื่องบินกรุ๊ปจะต้องเดินทางกี่ท่านขึ้นไป
ตอบ : สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะ หรือตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะต้องมีผู้เดินทางตั้งแต่ 10 ท่าน ขึ้นไปครับ

ถาม : ขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : การจองตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปผู้เดินทางสามารถแจ้งวันเดินทาง และเที่ยวบินที่ต้องการเดินทาง จองที่นั่งไว้ก่อนได้ครับ และหลังจากนั้น 2-3 วัน ทางสายการบินจะเรียกเก็บเงิน Deposit หรือเงินมัดจำ สำหรับรายชื่อผู้เดินทางสามารถแจ้งให้กับทางสายการบินหลังจากวางเงิน Deposit ไปแล้ว 4-5 วัน ครับ

ถาม : ขั้นตอนในการจองตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียนจะต้องทำอย่างไรบ้าง
ตอบ : การจองตั๋วเครื่องบินวีซ่านักเรียน นักศึกษา ผู้เดินทางสามารถแจ้งรายละเอียดวันเดินทาง, จุดหมายปลายทาง และชื่อ/นามสกุล ตามพาสปอร์ต เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินได้ครับ สำหรับเอกสารที่ต้องให้กับทางบริษัทเพื่อใช้วันออกตั๋วคือเอกสารหน้า Passport และหน้า Student Visa ครับ

ข้อดีของการจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า

      การจองตั๋วเครื่องบินควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำการ เพราะทางเอเจนซี่หรือสายการบินต้องใช้เวลาในการดำเนินการออกตั๋วให้ ดังนั้นเราไม่แนะนำให้จองตั๋วเครื่องบินแบบประชั้นชิดเพราะอาจจะไม่มีที่นั่งเพียงพอ หรือมีก็ไม่ใช่ที่นั่งที่สะดวกสบายและมีราคาค่อนข้างสูงมากทีเดียวเมื่อเทียบกับราคาตั๋วตามปกติ

      การจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นการจองตั๋วโปรโมชั่นหรือจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง ล้วนแล้วแต่จะทำให้เราได้ราคาที่ถูกกว่าราคาตั๋วปกติที่ขายผ่านทางเว็บไซต์ของแต่ละสายการบินเล็กน้อย ยิ่งถ้าจองตั๋วเครื่องบินผ่านตัวแทนจำหน่ายเราจะได้ราคาเปรียบเทียบของแต่ละสายการบินในช่วงเวลาที่เราต้องการเดินทางเพื่อทำการตัดสินใจจะเลือกใช้บริการของสายบินไหนได้ การจองตั๋วเครื่องบินล่วงหน้านอกจากจะทำให้เราได้ในราคาถูกแล้ว เรายังสามารถเลือกที่นั่งที่ต้องการ และสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าที่ต้องการเพื่อรับประทานบนเครื่องได้ สำหรับการจองตั๋วเครื่องบินในประเทศล่วงหน้ายังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่รักสัตว์ และต้องการนำสัตว์เลี้ยงโหลดขึ้นเครื่องหรือนำขึ้นไปห้องโดยสาร การเดินไปซื้อตั๋วแล้วบอกว่าต้องการนำสัตว์เลี้ยงไปด้วยนี่ไม่สามารถกระทำได้